Afbeelding
Griffeweg 4 | 9724 GG | Groningen T: 050-2003600 | E: teaming@maripaan.nl

Periode 13 (2 - 30 december 2019)

Vrienden van het Beatrix Kinderziekenhuis
Donatie: € 1.698,55

Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis zet zich in om het verblijf van kind en ouder in het Beatrix Kinderziekenhuis zo aangenaam mogelijk te maken.
Denk hierbij aan bijvoorbeeld de aankleding van de afdeling, herinrichting van de speelkamers, het financieren van theateractiviteiten of de inrichting van oudervoorzieningen.

3FM Serieus Request: The Lifeline voor het Rode Kruis
Donatie: € 255,15

Met 3FM Serious Request: The Lifeline komen 3FM en het Rode Kruis in actie voor slachtoffers van ‘moderne slavernij’. Van 18 tot en met 24 december 2019 lopen de 3FM-dj’s van Goes naar Groningen om aandacht voor dit onderwerp te vragen en geld in te zamelen. De opbrengst gaat naar psychologische hulp voor de slachtoffers en voorlichting met als doel mensenhandel te voorkomen en herkennen.

Het Kopland
Donatie: € 2.442,00

Het Kopland biedt dakloze mensen in Groningen opvang en ondersteuning.
In het kader van “Giving Tuesday” op 3 december 2019 heeft Het Kopland de campagne ‘Geef een Warme Winter’ opgezet.
Met de bijdrage wordt bijvoorbeeld een warme maaltijd aan de daklozen verstrekt of een gezellig samenzijn georganiseerd.
Meer informatie over Het Kopland is te vinden op www.hetkopland.nl.

Odensehuis Dirk Baron Drachten
Donatie: € 709,15

Het Odensehuis Dirk Baron in Drachten is voor iedereen die met dementie te maken krijgt. Voor mensen met beginnende dementie, maar ook voor partners, mantelzorgers of buurtbewoners. Er is geen verplicht programma, waardoor je tijdens openingstijden binnen kan wandelen wanneer het uitkomt. Gewoon om een kop koffie te drinken, te praten of naar muziek te luisteren. De donatie wordt gebruikt voor de inrichting.
 

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding

Periode 12 (4 november - 2 december 2019)

Leger des Heils, Korps Groningen
Donatie: € 1.192,60

Het Leger des Heils, Korps Groningen helpt en zorgt voor mensen aan de onderkant van de samenleving. Zij stellen voor Groningers kerstpakketten samen. De donatie wordt gebruikt voor kerstbroden en boter in dit pakket.

Hospice Vredeborgh
Donatie: € 563,75

Hospice Vredeborgh in Leek is er voor mensen die in alle rust en veiligheid de laatste fase van hun leven door willen brengen en kunnen sterven in de nabijheid van hen die ze liefhebben.
De donatie wordt gebruikt voor de inrichting van het Hospice.

Stichting Colours
Donatie: € 241,85

Stichting Colours geeft  “een regenboogpakket” aan jonge gezinnen waarvan een ouder door een ernstige ziekte is getroffen of helaas is overleden.
Het regenboogpakket bevat naast speelgoed ook verwerkingsmateriaal.

Stichting D0K16
Donatie: € 462,35

Stichting D0k16 helpt kinderen en jongeren die door geldzorgen van hun ouders niet veilig en/of prettig kunnen opgroeien. Dit doen zij door goederen in te zamelen. Deze spullen worden samen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt opgeknapt en weggegeven aan wie dat nodig heeft in Drachten en omgeving.

Stichting PLN
Donatie: € 1.725,35

Stichting PLN zet zich in om de levensbedreigende hartspierziekte PLN te overwinnen.
PLN-gendragers zijn belast met ernstig hartfalen dat tot harttransplantatie, steunhart of zelfs (plotselinge) dood kan leiden. PLN is een aandoening die voornamelijk in (Noord) Nederland voorkomt.
Meer informatie over deze levensbedreigende ziekte is te vinden op de website hartspierziektepln.nl.

Afbeelding
Logo Dok16.png
Afbeelding

Periode 11 (7 oktober - 4 november 2019)

Edukans
Donatie: € 135,80

Marieke Bosma uit Groningen gaat met Edukans naar Ghana om te helpen bij het onderwijsproject “World Teacher”. Met de donatie wordt de kwaliteit van het onderwijs verbeterd.

Stichting Lutje Geluk
Donatie: € 665,65

Stichting Lutje Geluk maakt uitjes mogelijk voor gezinnen in Groningen die daar zelf geen financiële ruimte voor hebben. Gezinnen mogen zelf kiezen wat ze graag willen ondernemen en ontdekken.

Stichting Sajith
Donatie: € 569,60

Stichting Sajith helpt mensen in Sri Lanka gericht op zelfstandigheid.
Dit zijn praktische middelen zoals schoolspullen, een rolstoel of een prothese.

Leyhoeve Zorg BV
Donatie: € 320,60
De Leyhoeve is een wooncomplex vlak naast de Euroborg in Groningen.
Er zijn 208 appartementen voor 55-plussers en 74 zorgsuites voor senioren met een vorm van dementie of een somatische zorgvraag. De donatie wordt gebruikt voor een duo-fiets voor de bewoners.

Young Focus
Donatie: € 272,40

YOUNG FOCUS geeft straatjongeren die leven in het Smokey Mountain-gebied bij de afvaldump van Manilla (Filipijnen) de kans om zichzelf te ontwikkelen door hen onderwijs te bieden. De donatie wordt gebruikt voor een dagelijkse maaltijd voor de kinderen.

Autiteam Glimmen
Donatie: € 616,35

Autiteam Glimmen is er voor alle kinderen in de omgeving van Glimmen met ASS (Autisme Spectrum Stoornis), die niet kunnen sporten binnen een gewoon team omdat ze iets meer structuur en begeleiding nodig hebben binnen een teamsport.

Stichting Because we Carry
Donatie: € 313,90

De Groningse Rosa Verschuren gaat via de stichting Because We Carry naar Lesbos om daar vrijwilligerswerk te doen in de vluchtelingenkampen.
De donatie wordt gebuikt voor voedsel, tenten, kleding en activiteiten om het leven in een overvol kamp dragelijker te maken.

Zeldzame Ziekten Fonds
Donatie: € 1.261,85

Het Zeldzame Ziekten Fonds helpt mensen met een zeldzame ziekte. Zij vinden het onacceptabel dat er zo weinig aandacht is en middelen zijn voor de strijd tegen zeldzame ziekten. De donatie wordt besteed aan onderzoek om couveusebaby’s met Sepsis (bloedvergiftiging) te helpen overleven!

Logo lutje.png
Logo Sajith.png
Afbeelding
Logo ZZF.png

Periode 10 (9 september - 7 oktober 2019)

Stichting Ilmarinen
Donatie: € 906,45

Stichting Ilmarinen is er voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking uit Groningen en de wijde omgeving daarvan.
Ilmarinen biedt een kinderdagcentrum, werkplaatsen, drie woonhuizen, een logeerhuis en gezinsbegeleiding thuis.
De donatie wordt gebruikt voor de (her)inrichting van de woonhuizen en het logeerhuis.

Stichting Leergeld Groningen
Donatie: € 1.178,85

Stichting Leergeld Groningen ondersteunt schoolgaande kinderen (van 4 tot 18 jaar) van ouders met lage inkomens omdat ze vindt dat alle kinderen mogen meedoen. Zij probeert te voorkomen dat kinderen die in een armoedesituatie leven in een sociaal isolement terechtkomen. De donatie wordt gebruikt voor de aanschaf van grafische rekenmachines.

Dierencentrum Friesland
Donatie: € 267,25

Stichting Dierencentrum Friesland is een opvang waar in principe ieder dier in nood welkom is.
De stichting richt zich voornamelijk op honden uit binnen- en buitenland. Zij zijn in het noorden de opvang met de meeste honden.
De donatie wordt gebruikt voor de inrichting van het Dierencentrum.

Samenloop voor Hoop
Donatie: € 737,75

SamenLoop voor Hoop is een evenement voor iedereen die iets tegen kanker wil doen. Gedurende een 24-uurs wandelestafette wordt samen met lotgenoten stil gestaan bij kanker.
Jumbo collega’s Linda Rooks en Anja Hilmer en haar dochters doen mee met de SamenLoop voor Hoop in Gorredijk met als doel geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding.

Wereld Natuur Fonds
Donatie: € 801,55

De missie van het Wereld Natuur Fonds is even uitdagend als helder: werken aan een wereld waarin de mens leeft in harmonie met de natuur. Een vitale en veerkrachtige natuur, die we vol trots kunnen doorgeven aan de generaties na ons.
WWF werkt internationaal aan maar liefst 3000 projecten tegelijkertijd.
De donatie wordt besteed aan het tegengaan van ontbossing in de Amazone.

Stichting Wings for Animals
Donatie: € 583,10

Stichting Wings for Animals, opgericht door KLM stewardessen, ondersteunt wereldwijd kleine tot middelgrote projecten die zich inzetten voor het welzijn van dieren. Zij helpen daar waar de nood het hoogst is door financiële donaties, hulp bij lokale shelters, het organiseren van sterilisatie- en vaccinatieprojecten en bij vervoer van medische hulpmiddelen.

 

Logo Ilmarinen.jpg
Logo samenloop voor hoop.png
Logo wings for animals.png

Periode 8 en 9, 2019 (15 juli - 9 september 2019)

ZIENN / Crisisopvang Leek
Donatie: € 1.037,50

Crisisopvang Leek vangt jongeren, volwassenen en gezinnen op die –om welke reden dan ook- op straat zijn komen te staan. Crisisopvang Leek wil de donatie gebruiken om sport- en spelactiviteiten in de opvang meer vorm te geven en hiervoor de benodigde materialen aanschaffen.

Stichting Socialrun
Donatie: € 220,00

Collega’s en patiënten van het Universitair Centrum Psychiatrie van het UMC Groningen doet in september mee met de Socialrun.
Stichting Socialrun steunt projecten die openheid over psychische aandoeningen en sociale acceptatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid stimuleert.
100% van de donatie wordt voor de projecten gebruikt.

Hospice Smelnehaven
Donatie: € 1.592,90

In Hospice Smelnehaven worden mensen liefdevol verzorgd die zich in de laatste drie maanden van hun leven bevinden. Deze zorg wordt gedaan door vrijwilligers.
De donatie wordt gebruikt voor het vernieuwen van de vloerbedekking van één van de gastenkamers van het hospice.

Villa Pardoes
Donatie: € 2.385,35

Villa Pardoes laat kinderen met een ernstige, mogelijk levensbedreigende ziekte genieten van een heerlijke onbezorgde gratis vakantieweek in het Noord Brabantse Kaatsheuvel.
Samen met hun familie en alles erop en eraan.

Save the Children
Donatie: € 1.520,50

Save the Children is 's werelds grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie, actief in meer dan 120 landen. Zij zijn waar kinderen ze nodig hebben, ook op de moeilijkst bereikbare plekken van de wereld. Ze zorgen voor gezondheidszorg, onderwijs en bescherming. Elke dag weer.
De donatie wordt gebruikt voor het trainen van vrijwilligers in de meest afgelegen gebieden van Nicaragua. Zij behandelen longontsteking, diarree en dysenterie. Zo redden zij levens van kinderen die anders geen zorg zouden hebben ontvangen.

CliniClowns
Donatie: € 2.781,00

CliniClowns laten zieke kinderen en mensen met dementie lachen, ontspannen en zetten ze in hun kracht.
De donatie wordt gebruikt voor een nieuw pak voor mascotte “Toet”.

 

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding

Periode 7, 2019 (17 juni - 15 juli 2019)

Maarten van der Weijden Foundation
Donatie: € 1.333,15

Maarten van der Weijden duikt op 21 juni van dit jaar opnieuw het Friese water in om de Elfstedentocht te zwemmen en zoveel mogelijk geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Want onderzoek blijft hard nodig. Elke gedoneerde euro gaat rechtstreeks, en zonder aftrek van kosten, naar kankeronderzoek.

Longfonds
Donatie: € 1.456,05

Voor de meeste mensen is ademen heel gewoon. Maar voor 1,2 miljoen mensen met een longziekte in Nederland is dat niet vanzelfsprekend. Het Longfonds gaat voor een wereld zonder longziekten. Tot het zover is, zorgen ze ervoor dat mensen met een longziekte sterk staan en bewust eigen keuzes in hun leven kunnen maken. Ze zetten zich in voor een rookvrij leven met gezonde binnen- en buitenlucht. En ze jagen medische doorbraken aan, gericht op het voorkomen van astma en het repareren van kapotte longen. Zo maken ze ’t verschil. Dag in dag uit.

Stichting De Zijlen
Donatie: € 1.435,05

Stichting de Zijlen biedt een betekenisvol leven aan mensen met een verstandelijke beperking in de provincie Groningen.
Locatie de Fender in Tolbert spaart voor twee duo fietsen.

Hospice Gasthuis Groningen
Donatie: € 1.088,78

Voor wie het door omstandigheden niet mogelijk is om thuis te sterven, biedt het Gasthuis een warm en huiselijk alternatief met 24-uurs zorg.
Hospice Gasthuis Groningen wil graag de tuin aanpassen. De donatie wordt gebruikt voor buitenverlichting en terrasverwarming.

 

Afbeelding
Logo de Zijlen.jpg
Afbeelding

Periode 6, 2019 (20 mei - 17 juni 2019)

Epilepsiefonds
Donatie: € 998,60
Het Epilepsiefonds zet zich al meer dan 120 jaar in voor mensen met epilepsie. Zij willen ervoor zorgen dat epilepsie een behandelbare aandoening wordt waar mensen zo min mogelijk last van hebben. Dit doen zij door wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, hulpverlening en aangepaste vakantiereizen. Help jij ook?

Roparun
Donatie: € 563,50

Stichting Roparun zet zich in voor palliatieve zorg voor mensen met kanker.
De Roparun is een estafetteloop van Parijs en Hamburg naar Rotterdam. Met de donatie steunen we “Team 61 Martini Ziekenhuis”.
Zij lopen mee zodat er koppelbedden kunnen worden aangeschaft voor instellingen. Zo kunnen mensen direct naast hun zieke geliefde slapen.

Stichting Nikai 4 Life
Donatie: € 764,25

Stichting Nikai 4 Life is vernoemd naar de op 12-jarige leeftijd overleden Nikai.
De Stichting streeft naar verhoging van de genezingskans van kinderkanker in het algemeen en die van rhabdoïde tumoren in het bijzonder. 100% van de donatie gaat naar onderzoek.

Stichting Schildpaddenopvang Nederland
Donatie: € 210,30

Stichting Schildpaddenopvang in Harkema zet zich in voor schildpadden. Dit doen zij door opvang, educatie, preventie en natuurbescherming.

Voedselbank Stad Groningen
Donatie: € 1.746,00

De Voedselbank Stad Groningen zamelt levensmiddelen in en stelt deze gratis ter beschikking aan huishoudens die onvoldoende in hun levensbehoefte kunnen voorzien.
De donatie wordt gebruikt voor het jaarlijkse kinderuitje in de zomervakantie.

Het Overweeghuis
Donatie: € 482,95

Het Overweeghuis vangt tijdelijk vrouwen op die vastlopen in de prostitutie. Ze bieden rust, (nieuw) toekomstperspectief en een warm netwerk.
Het Overweeghuis is een Gronings burgerinitiatief dat ondersteund wordt door het Leger des Heils.

Afbeelding
Logo nikai4life.png
Logo overweeghuis.png

Periode 5, 2019 (22 april - 20 mei 2019)

Stichting ZIENN
Donatie: € 948,15
Er komen vijf tiny houses in de achtertuin van Sociaal Pension Drachten. De huizen zijn een uitkomst voor dakloze mensen uit Smallingerland die (tijdelijk) ondersteuning nodig hebben. De donatie wordt gebruikt voor de inrichting van de huisjes.

KWF Kankerbestrijding
Donatie: € 1.309,85

Minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. Dat is het doel van KWF Kankerbestrijding.

Stichting Steunfonds Mytylschool “Prins Johan Friso”
Donatie: € 1.128,15
De Mytylschool in Haren geeft onderwijs aan motorisch en meervoudig gehandicapte kinderen en jongeren.
De Stichting Steunfonds Mytylschool is gestart met een actie voor de aanschaf van speciale Ipads Pro.

Stichting Ambulance Wens
Donatie: € 1.117,75

Stichting Ambulance Wens Nederland is een groep van 270 medisch geschoolde vrijwilligers die dagelijks (gratis) laatste wensen vervult van terminale patiënten. Dit met behulp van speciaal daarvoor ontwikkelde ambulances.
De donatie wordt gebruikt om wensen te vervullen in Groningen.

Afbeelding
Afbeelding

Periode 4, 2019 (25 maart - 22 april 2019)

Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa)
Donatie: € 5.044,04

KiKa werft fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn tijdens behandelingen, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd. Daarnaast richt KiKa zich op het geven van voorlichting over kinderkanker.

Afbeelding

Periode 3, 2019 (25 februari - 25 maart 2019)

Stichting Jarige Job
Donatie: € 517,20

Ieder kind verdient een verjaardag! In Nederland zijn 61.000 kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren, omdat er thuis geen geld voor is. Stichting Jarige Job helpt deze kinderen door het geven van een verjaardagsbox t.w.v. €35,-. Hierin zit alles wat nodig is voor een echte verjaardag thuis én op school!

HomeRun
Donatie: € 290,60

Op 22 en 23 juni 2019 doet team “Run4Grunn” uit Groningen mee met de HomeRun met als doel geld in te zamelen voor het Ronald McDonald Huis in Groningen.
Het Ronald McDonald Kinderfonds geeft gezinnen de mogelijkheid dicht bij hun zieke kind te zijn.

CBS de Regenboog
Donatie: € 366,90

Christelijke Basisschool de Regenboog in Bedum wordt verbouwd / aardbevingsbestendig gemaakt. Ook het schoolplein zal worden vernieuwd.
De donatie wordt gebruikt voor een speeltoestel op het nieuwe schoolplein.

Stichting de Brug Provincie Groningen
Donatie: € 1.386,50

Stichting De Brug provincie Groningen organiseert activiteiten op het gebied van sport en bewegen voor mensen met een (verstandelijke) beperking.
De donatie wordt gebruikt voor de organisatie van de 2-jaarlijkse regionale Special Olympics.

Stichting De Vakantiebank
Donatie: € 875,40

Stichting De Vakantiebank heeft als doel mensen met een inkomen rond bijstandsnorm, een onbezorgde vakantieweek aan te bieden op een mooie en recreatieve locatie in Nederland.
De donatie wordt gebruikt voor de inrichting van tenten.

Sportstichting Dol Fijn
Donatie: € 886,75

Sportstichting Dol Fijn organiseert sportactiviteiten voor mensen met een beperking in Drachten en omstreken.
De donatie wordt gebruikt voor het “Fries Kampioenschap G-bowlen”.

Logo jarige job.png
Logo de brug Provincie.png
Afbeelding

Periode 2, 2019 (28 januari - 25 februari 2019)

Stichting Evi
Donatie: € 801,00
Stichting Evi werft fondsen om ouders zorgeloos te kunnen laten zorgen voor hun kind met kanker. De stichting heeft contact met maatschappelijk werkers van het UMCG in Groningen en het Emmakinderziekenhuis in Amsterdam. Zien zij dat ouders financiële hulp nodig hebben, dan kloppen ze bij de stichting aan.
De actie is geïnitieerd door de BAZES: de benefiet actie van zeven erkende studentenverenigingen in Groningen.

HomeRun
Donatie: € 575,95
Op 22 en 23 juni 2019 doet Sacha Stevens uit Haren mee met de HomeRun met als doel zo veel mogelijk geld in te zamelen voor het Ronald McDonald Kinderfonds en het huis in Groningen in het bijzonder.
Het Ronald McDonald Kinderfonds geeft gezinnen de mogelijkheid dicht bij hun zieke kind te zijn.

Voedselbank Smallingerland
Donatie: € 745,70
Voedselbank Smallingerland biedt hulp aan mensen die in armoede leven.
Dit doen zij door levensmiddelen in te zamelen en kosteloos ter beschikking te stellen.
De donatie wordt gebruikt voor de inrichting van het uitgiftepunt.

Edukans
Donatie: € 573,75
Jumbo collega Roos Jonkman gaat met Edukans naar Oeganda om te helpen bij het onderwijsproject “World Teacher”.
Met de donatie wordt de kwaliteit van het onderwijs verbeterd.

IFMSA-Groningen (voor Teddy Bear Hospital)
Donatie: € 256,60
IFMSA-Groningen is een platform voor (medische) studenten met projecten die bijdragen aan
“global health”. Het project Teddy Bear Hospital vindt ieder jaar plaats in het UMCG. Hier komen kinderen uit groep 1 en 2 met hun zieke knuffel. Het doel is kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met het ziekenhuis.

Stichting Missionair Werk Het Pand
Donatie: € 549,50

Vanuit een Christelijke achtergrond worden in Het Pand activiteiten georganiseerd voor kinderen, tieners en volwassenen uit achterstandswijken in Groningen.
Het gaat hier om o.a. sportactiviteiten, knutselclub, kamp en koffieochtenden.
De donatie wordt gebruikt voor een activiteit voor kinderen.

Alzheimer Nederland
Donatie: € 792,15

Alzheimer Nederland werkt aan een toekomst zonder dementie en een betere kwaliteit van leven. Dit doen zij o.a. door voorlichting en financiële ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek.
De donatie wordt gebruikt voor een project in Noord-Nederland.

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding

Periode 1, 2019 (31 december 2018 - 28 januari 2019)

Stadjers Hand in Hand
Donatie: € 2.643,59
Stadjers Hand in Hand is een project waarbij coaches medestadjers helpen die zijn aangewezen op de Voedselbank. De coaches zoeken aansluiting en helpen met praktische zaken. De donatie wordt gebruikt voor deze praktische hulp.

Ren tegen Kanker (voor KWF Kankerbestrijding)
Donatie: € 611,70

Erik Pakes uit Roden zal de marathon van Utrecht lopen om zo veel mogelijk geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding.
De donatie wordt gebruikt voor het Prinses Máxima Centrum in Utrecht (kinderoncologie).

Vereniging De Zonnebloem, afdeling Drachten
Donatie: € 878,50

Vereniging de Zonnebloem zet zich in voor mensen met een fysieke beperking.
Deelnemers van De Zonnebloem, afdeling Drachten willen graag een uitstapje maken naar de Orchideeën Hoeve in Luttelgeest.

Bedumer Winterloop (voor het UMCG Kanker Researchfonds)
Donatie: € 305,95

Op 1-2 februari 2019 wordt de 9e editie van de Bedumer Winterloop gehouden.
De opbrengst gaat naar speciaal geselecteerde projecten van het UMCG Kanker Researchfonds.

Afbeelding
Afbeelding

Extra donaties 2019

Stichting De Brug Noord-Groningen
Donatie: € 500,00

De Brug Noord-Groningen organiseert, ontwikkelt en stimuleert sport-, spel- en vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking in Noord-Groningen. De activiteiten omvatten creatief bezig zijn, paardrijden, sjoelen en darten, sportinstuif, tafeltennis en zwemmen.

Bouwproject Bethel Drachten Ghana
Donatie: € 50,00

Jumbo collega Amber is in de zomer van 2019 naar Ghana gereisd om te helpen bij een bouwproject, georganiseerd door de Bethel kerk in Drachten.

Stichting Free a Girl
Donatie: € 150,00

Free a Girl bevrijdt wereldwijd minderjarige meisjes uit de prostitutie.

Humanitas Sinterklaasactie
Donatie: € 75,00

De Sinterklaasactie van Humanitas zorgt ervoor dat veel meer kinderen in Groningen kunnen uitkijken naar een gezellig Sinterklaasfeest. Want elke ouder gunt zijn kind graag een leuk Sinterklaasfeest, liefst met een cadeautje. Soms zit dat er door omstandigheden niet in, misschien door geldgebrek of iets anders. Het maakt niet uit waarom. De vrijwilligers van Humanitas spannen zich in om het Sinterklaasfeest een feest te maken voor alle kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar.