Afbeelding
Griffeweg 4 | 9724 GG | Groningen T: 050-2003600 | E: teaming@maripaan.nl

Periode 8, 2021 (19 juli - 16 augustus 2021)

Groningen Swim Challenge voor UMCG Kanker Researchfonds
Donatie: €

Op 28 augustus 2021 wordt voor de 6e keer de Groningen Swim Challenge georganiseerd.
Met de donatie wordt team “de Spetters” gesteund.
Iedere euro gaat rechtstreeks naar het UMCG Kanker Researchfonds. Zij maken uiteenlopend, baanbrekend kankeronderzoek in Groningen mogelijk.

Stichting Logeerhuis De Opstap
Donatie: €

De Opstap is een kleinschalig, gezellig logeerhuis in de stad Groningen.
Het logeerhuis is er bijvoorbeeld voor mensen die na een ziekenhuisopname een plek nodig hebben om aan te sterken en hiervoor niet kunnen terugvallen op een netwerk of voor mensen die even geen beroep kunnen doen op hun mantelzorger.

Stichting Downsyndroom, Kern Friesland
Donatie: €

Stichting Downsyndroom stelt zich ten doel al datgene te bevorderen wat kan bijdragen aan de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen en volwassenen met Downsyndroom.
De donatie wordt besteed aan een uitje voor kinderen met Downsyndroom in de regio Friesland.

Stichting Babyspullen
Donatie: €

Stichting Babyspullen wil de effecten van armoede op baby’s en jonge kinderen verminderen. Ze zamelen landelijk gebruikte en nieuwe babyspullen in en maken daar babystartpakketten van. Deze pakketten worden via diverse instanties gratis verstrekt aan (aanstaande) ouders in Nederland die het financieel moeilijk hebben.
 

Afbeelding
Logo Babyspullen.png

Periode 7, 2021 (21 juni - 19 juli 2021)

Stichting Dignis
Donatie: € 1.143,80

Stichting Dignis biedt tijdelijke en langdurige zorg aan mensen die dat nodig hebben, thuis of in één van de locaties.
Psychogeriatrisch verpleeghuis ’t Blauwbörgje in Groningen spaart voor een duofiets.

Leger des Heils Drachten
Donatie: € 827,70

Buurthuiskamer Bij Bosshardt, een locatie van het Leger des Heils in Drachten, is een ontmoetingsplek voor en door de buurt. De donatie wordt gebruikt voor de maaltijd die wekelijks gezamenlijk gekookt wordt.

De Zijlen
Donatie: € 1.392,20

De Zijlen biedt een betekenisvol leven aan mensen met een verstandelijke beperking in de provincie Groningen.
De donatie wordt besteed aan een waterbed met muziek voor cliënten met een ernstig meervoudige beperking in Tolbert.

Zorgboerderij de Mikkelhorst
Donatie: € 1.257,70

Zorgboerderij de Mikkelhorst in Haren geeft mensen met een (arbeids) beperking een zinvolle werkplek. De donatie wordt besteed aan de inrichting van het nieuwe terras.

Free a girl
Donatie: € 1.107,00

Stichting Free A Girl bevrijdt wereldwijd minderjarige meisjes uit de prostitutie.
 

Logo Mikkelhorst.png
Logo free a girl.png

Periode 6, 2021 (24 mei - 21 juni 2021)

Stichting Werken MetZorg
Donatie: € 3.233,30

Werken Metzorg is een stichting voor dagbesteding.
Met de klusbus wordt al 10 jaar door met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geklust bij sociale minima in en om de stad Groningen.
De klusbus is toe aan vervanging!

Stichting Zorggroep Liante
Donatie: € 1.140,00

Zorggroep Liante is een stichting met (woon)zorg voorzieningen voor kwetsbare ouderen.
’t Suderhiem in Drachten krijgt eindelijk een upgrading van de tuin voor de 50 cliënten.
Nu sparen ze voor terraszitjes.

Nationaal MS Fonds
Donatie: € 767,50

De toekomstdroom van het Nationaal MS Fonds is een wereld zonder MS. Ze willen dat er een genezing voor de ziekte komt. Tot die tijd willen ze dat er betere behandelingen voor MS beschikbaar zijn en dat de kwaliteit van leven van mensen met MS zo goed mogelijk is.

Minima Camping Polemonium
Donatie: € 770,00

Ook dit jaar kunnen gezinnen met een minimaal inkomen weer gratis op vakantie bij Camping Polemonium in Opende. Initiatiefnemer Appie Wijma en de vrijwilligers bezorgen deze gezinnen (vaak voor het eerst in jaren) een fantastische tijd.
 

Afbeelding
Logo liante.jpg
Logo Nationaal-MS-Fonds.png

Periode 5, 2021 (26 april - 24 mei 2021)

Scouting De Wâldswalkers Drachten (Groep de Blauwe Vogels)
Donatie: € 996,10

De Blauwe Vogels van Scouting de Wâldswalkers is een groep van 20-25 mensen met een verstandelijke beperking. Het bootje (Peije) waar deze groep onder begeleiding gebruik van maakt, is toe aan een grote onderhoudsbeurt.

UNICEF Studententeam Groningen
Donatie: € 594,30

Het Studententeam van UNICEF in Groningen zet zich in voor het “Voorbeeldmoeders, Mamans Lumières” project In Burundi. Met dit UNICEF-programma wordt ondervoeding bestreden en krijgen kinderen de kans om gezond op te groeien. Moeders leren hoe zij hun kinderen op een gezonde manier kunnen voeden.

CBS de Regenboog
Donatie: € 600,00

CBS de Regenboog is een basisschool in Tolbert. De school is toe aan een nieuw schoolplein!

Cosis
Donatie: € 1.732,00

Cosis helpt mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op het leven. 
Gezond leven en bewegen is een belangrijk onderdeel van de begeleiding. Daarom spaart een locatie van Cosis in Paddepoel voor een duofiets.

Stichting de Kanjerketting
Donatie: € 1.249,60

De behandeling van kinderkanker duurt lang en is zwaar.
Om kinderen met kanker te steunen heeft de vereniging Kinderkanker Nederland de KanjerKetting ontwikkeld.
Er zijn kralen voor een chemokuur, bestraling, prikken, een scan, enz. Kinderen met kanker rijgen deze KanjerKralen aan een ketting.
Die ketting vertelt hun verhaal.

Buurt voor de Buurt/Stadjerspas
Donatie: € 435,55

Dit jaar organiseert buurt voor de buurt in samenwerking met de Stadjerspas voor de tweede keer de Suikercamping voor minima op het Suikerunieterrein.

Afbeelding
Logo Cosis.png
Afbeelding

Periode 4, 2021 (29 maart - 26 april 2021)

Stichting Steunfonds Mytylschool Prins Johan Friso
Donatie: € 995,35

De Mytylschool in Haren geeft onderwijs aan motorisch en meervoudig gehandicapte kinderen en jongeren.
Voor veel speciale voorzieningen ontbreken de middelen binnen het budget van de school.
De donatie helpt bij het verwezenlijken van wensen als een belevenistafel, een driewielerfiets of uitbreiding van de speeltuin.

Stichting Kledingbank de Zeecontainer
Donatie: € 898,20

Stichting Kledingbank De Zeecontainer geeft gratis kleding en goederen aan mensen met een minimaal inkomen uit de stad Groningen.
De donatie wordt besteed aan een verzorgingspakket voor gezinnen die zijn aangesloten bij De Zeecontainer.

Nationale Vereniging de Zonnebloem, afdeling Drachten
Donatie: € 895,30

Nationale Vereniging de Zonnebloem verrijkt het leven van mensen met een lichamelijke beperking en dat van haar vrijwilligers door activiteiten mogelijk te maken.
De donatie wordt gebruikt voor een presentje voor de deelnemers van de Zonnebloem, afdeling Drachten.

Stichting Zeldzame Ziekte Fonds
Donatie: € 1.251,05

Het Zeldzame Ziekten Fonds vindt het onacceptabel dat er zo weinig aandacht is en middelen zijn voor de strijd tegen zeldzame ziekten.
De donatie wordt besteed aan onderzoek naar het Pitt-Hopkins syndroom. PTHS is een zeldzame neurologische ontwikkelingsstoornis die in Nederland voorkomt in ongeveer 1 op de 225.000-300.000 kinderen.

Stichting Ushersyndroom
Donatie: € 1.763,40

Ushersyndroom is een ernstige aandoening die het leven van mensen ingrijpend beïnvloedt. Uiteindelijk worden mensen met Ushersyndroom doof én blind. De missie van Stichting Ushersyndroom luidt: “In 2025 is Ushersyndroom behandelbaar!” 

Afbeelding
Afbeelding
Logo Usher syndroom.jpg

Periode 3, 2021 (1 - 29 maart 2021)

KiKa Stichting Kinderen Kankervrij
Donatie: € 7.000,00

KiKa werft fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn tijdens behandelingen, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd. Daarnaast richt KiKa zich op het geven van voorlichting over kinderkanker.

Logo Actie voor Kika.png

Periode 2, 2021 (1 februari 2021 - 1 maart 2021)

Odensehuis Dirk Baron
Donatie: € 842,15

Het Odensehuis Dirk Baron in Drachten is voor iedereen die met dementie te maken krijgt. Voor mensen met beginnende dementie, maar ook voor partners, mantelzorgers of buurtbewoners. Er is geen verplicht programma, waardoor je tijdens openingstijden binnen kan wandelen wanneer het uitkomt. Gewoon om een kop koffie te drinken, te praten of naar muziek te luisteren.

Stichting Kasih Bunda
Donatie: € 307,00

De stichting Kasih Bunda is opgericht door enkele Nederlandse adoptie ouders. De stichting steunt het werk van in Jakarta gevestigde stichtingen met een sociaal doel. 
De donatie wordt gebruikt voor het uitdelen van voedsel en drinken tijdens de coronacrisis. Veel dagloners hebben door de pandemie geen inkomsten. Daarom wordt er voedsel en drinken uitgedeeld aan de mensen in de kampong achter het tehuis Loka Kasih.

Stichting Bikers for Animals
Donatie: € 386,80

De hoofdactiviteit van Stichting Bikers for Animals is het redden, opvangen, resocialiseren en herplaatsen van honden uit grote fokkerijen. Daarnaast is de opvang in Groningen voor vele andere dieren.
De donatie wordt gebruikt voor de inrichting van de opvang in Groningen.

Prinses Beatrix Spierfonds
Donatie: € 346,60

Het Prinses Beatrix Spierfonds is de aanjager van de strijd tegen spierziekten.
Ze financieren, sturen en stimuleren wetenschappelijk onderzoek naar genezing en behandeling voor de 200.000 mensen met een spierziekte in Nederland.

UMCG Kanker Researchfonds
Donatie: € 1.197,95

Het UMCG Kanker Researchfonds steunt kankeronderzoek in het UMCG.
Het kankeronderzoek heeft als doel kanker te voorkomen, meer genezing mogelijk te maken en de kwaliteit van leven met kanker te verbeteren.

Hersenstichting
Donatie: € 1.562,50

1 op de 4 Nederlanders heeft een hersenaandoening. De Hersenstichting zet alles op alles voor gezonde hersenen. Dit doen zij door bewustmaking, fondsenwerving, onderzoek en ontwikkeling en krachtenbundeling.

Stichting De Vakantiebank
Donatie: € 1.345,40

Stichting de Vakantiebank biedt gezinnen die leven onder de armoedegrens een vakantie aan. Ontspanning en een positieve herinnering maakt dat deze mensen zich sociaal evenwichtiger voelen en hun problemen beter het hoofd kunnen bieden.

 

 

Logo Kasih Bunda.jpg
Afbeelding
Afbeelding

Periode 1, 2021 (28 december 2020 - 1 februari 2021)

IMC Weekendschool - IMC Basis Drachten
Donatie: € 965,30

Stichting IMC Weekendschool geeft aanvullend onderwijs aan kinderen op die plekken in Nederland waar dat het hardst nodig is. De vakken worden aangeboden door professionals. Zij doen dit op vrijwillige basis.
De donatie wordt gebruikt voor een IMC pakket voor groep 7 en 8 van OBS de Tweespan in Drachten.

Wij Groningen Vinkhuizen – Project Vrouwkracht 2.0
Donatie: € 481,40

WIJ Groningen adviseert en ondersteunt mensen in de gemeente Groningen om zelf grip te krijgen en te houden op hun leven.
De donatie wordt gebruikt voor het project Vrouwkracht 2.0 in Vinkhuizen. In de strijd tegen armoede en eenzaamheid wordt elke week een gezonde lunch voor buurtbewoners gemaakt.

UMCG Kanker Researchfonds
Donatie: € 517,20

Het UMCG Kanker Researchfonds steunt kankeronderzoek in het UMCG. Het kankeronderzoek heeft als doel kanker te voorkomen, meer genezing mogelijk te maken en de kwaliteit van leven met kanker te verbeteren.

OBS De Hasselbraam
Donatie: € 696,80

OBS De Hasselbraam en CBS van Panhuys zijn nieuwe basisscholen gevestigd in de wijk Oostindie in Leek. 
De donatie komt ten goede aan de aanschaf van een speeltoestel op het nieuwe gezamenlijke schoolplein.
Ook de kinderen uit de buurt mogen spelen op het plein, waardoor er veel kinderen plezier van zullen hebben.

Stadjers Hand in Hand
Donatie: € 4.362,10

Stadjers Hand in Hand is een project waarbij coaches medestadjers helpen die zijn aangewezen op de Voedselbank. De coaches zoeken aansluiting en helpen met praktische zaken.
De donatie wordt gebruikt voor deze praktische hulp.

Humanitas - Humaantjes project Noordoost Friesland
Donatie: € 300,10

De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Vrijwilligers helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.
De donatie wordt besteed “Humaantjes”.
Humaantjes is een maatjes project van Humanitas Noordoost Friesland voor mensen met een beperking die dreigen te vereenzamen.

Logo IMC basis.jpg
Afbeelding
Afbeelding