Afbeelding
Griffeweg 4 | 9724 GG | Groningen T: 050-2003600 | E: teaming@maripaan.nl

Periode 13, 2020 (30 november - 28 december 2020)

Leger des Heils
Donatie: € 716,35
Het Leger des Heils, Korps Groningen helpt en zorgt voor mensen aan de onderkant van de samenleving.
De donatie wordt gebruikt om 1000 kerstpakketten samen te stellen voor minderbedeelden in de stad Groningen.

Het Oude Politiebureau/WerkPro
Donatie: € 900,00

Stadsrestaurant Het Oude Politiebureau is een sociale onderneming in de Oosterparkwijk. Zij bieden werkervaringsplaatsen aan mensen die tijdelijk of permanent niet kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt.
Door de donatie worden gratis maaltijden aan minima gegeven.

Kerstpakket Westerkwartier
Donatie: €  688,45

Kerstpakket Westerkwartier realiseert dit jaar 100 kerstpakketten voor mensen die net buiten de normering van de Voedselbank vallen.

Stichting De Jonge Onderzoekers
Donatie: € 376,30

Stichting De Jonge Onderzoekers biedt kennis en kunde over techniek en wetenschap in de vorm van educatieve activiteiten aan. Dit gebeurt op een speelse en toegankelijke wijze, voor jongeren in de leeftijd van 8 tot 18 jaar in de stad Groningen en omstreken.
De donatie wordt gebruikt om kinderen van minima mee te laten doen aan de activiteiten.

Voedselbank Het Hogeland
Donatie: € 425,35

Bijna 1 miljoen mensen in Nederland leven onder de armoedegrens.
De vrijwilligers bij de voedselbanken delen eten uit aan mensen die dat tijdelijk hard nodig hebben. Bedrijven, instellingen, overheden en particulieren helpen met geld, voedsel en diensten.

Voedselbank Achtkarspelen
Donatie: € 305,35


Voedselbank Stad Groningen
Donatie: € 2.021,10


Stichting Dierencentrum Friesland
Donatie: € 926,40

Stichting Dierencentrum Friesland is een opvang waar in principe ieder dier in nood welkom is.
De stichting richt zich voornamelijk op honden uit binnen- en buitenland.
De donatie wordt gebruikt voor de huisvesting van de 150 dieren waar Stichting Dierencentrum Friesland op dit moment voor zorgt.

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding

Periode 12, 2020 (2 – 30 november 2020)

Dorcas
Donatie: € 1.223,80

Dorcas werkt aan een blijvende verandering in het leven van de allerarmsten.
De donatie wordt besteed aan een voedselpakket voor de allerarmsten in Oost-Europa. De pakketten worden in het land zelf gekocht en uitgedeeld.

Stichting Kledingbank de Zeecontainer
Donatie: € 889,05

Kledingbank De Zeecontainer geeft gratis kleding en goederen aan mensen met een minimaal inkomen uit de stad Groningen. De donatie wordt besteed aan een extraatje voor de klanten tijdens de komende feestdagen.

Mytylschool Haren
Donatie: € 1.391,00

De Mytylschool in Haren geeft onderwijs aan motorisch en meervoudig gehandicapte kinderen en jongeren.
De donatie wordt gebruikt voor het inrichten van een werkplein waardoor de kinderen zich optimaal kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt.

KET-Holland
Donatie: € 611,75

Stichting Kibo Education Trust (KET)- Holland uit Midwolde helpt wees- en albino kinderen in Tanzania door het geven van onderwijs. De donatie wordt besteed aan de aanschaf van een tractor voor de agrarische opleiding.

Stichting Leeuw
Donatie: € 292,65

Tijgers, leeuwen en andere grote katachtigen worden wereldwijd ernstig bedreigd. Stichting Leeuw wil dieren in nood weer een toekomst geven.
De verzorging van één dier bij Stichting Leeuw kost ongeveer € 1000,- per maand.

Stichting Terwille
Donatie: € 1.194,55

Stichting Terwille biedt hulp en ondersteuning aan mensen die vastzitten aan verslaving en prostitutie. De donatie wordt gebruikt voor het opknappen van een opvanghuis voor vrouwen die uit de prostitutie willen stappen.

 

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding

Periode 11, 2020 (5 oktober – 2 november 2020)

Dierenpension Matu
Donatie: € 702,60

Bij Matu werken ongeveer twintig mensen met een beperking die met veel plezier met dieren omgaan. Zij geven de honden en katten volop persoonlijke aandacht: aaien, spelen of gewoon er zijn voor elkaar.
De donatie wordt gebruikt voor een (aangepaste) cursus voor de cliënten.

Hulphond Nederland
Donatie: € 359,50

Hulphond Nederland helpt mensen met een fysieke of geestelijke zorgvraag door de inzet van een hulphond. Een hulphond voorkomt isolement en biedt nieuw perspectief.
De donatie wordt gebruikt voor de opleiding van de hulphonden.

Stichting Damwoude-Maeriste
Donatie: € 556,50

Stichting Damwoude-Maeriste verleent sinds 1992 hulp aan de Roemeense bevolking in Maeriste en omgeving. Dit doen zij o.a. door het geven van kleding, goederen, gelden, steun en kennis.
De donatie wordt gebruikt voor het transport van goederen.

Stichting Weggeefwinkel Vinkhuizen
Donatie: € 900,35

Stichting Weggeefwinkel Vinkhuizen geeft gratis spullen als kleding, witgoed, boeken, babyspullen, speelgoed en meubels aan minima. De donatie wordt gebruikt voor een sinterklaascadeautje voor kinderen die leven in armoede.

Alzheimer Nederland
Donatie: € 831,00

Stichting Alzheimer Nederland werkt aan een toekomst zonder dementie en aan de kwaliteit van leven van patiënten nu. Ze geven voorlichting over de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie, bieden ondersteuning en zamelen geld in voor onder andere wetenschappelijk onderzoek.

Power to Win
Donatie: € 295,90

Stichting Power to Win helpt kansarme kinderen in Afrika d.m.v. onderwijs. Op dit moment worden 23 kinderen geholpen door de activiteiten van Power to Win.
De donatie wordt besteed aan schoolgeld, leermiddelen en schooluniformen.

Vereniging Speeltuincentrale Groningen
Donatie: € 1.586,20

De Speeltuincentrale in Groningen beheert diverse speeltuinen en buurtaccommodaties voor buurt- of wijkbewoners. Naast een bijdrage van de gemeente is de vereniging afhankelijk van giften.
De donatie wordt gebruikt voor de renovatie van een aantal speeltuinen en buurtaccommodaties in de stad.

 

 

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding

Periode 10, 2020 (7 september - 5 oktober 2020)

Odensehuis Groningen
Donatie: € 1.406,80

Het Odensehuis in Groningen is een inloophuis voor mensen met lichte dementie.
Door middel van verschillende activiteiten kunnen deelnemers met geheugenklachten en hun naasten onderling ervaringen uitwisselen.
Dit doen zij door het maken van muziek, schilderen, het maken van een levensboek of gezellig met elkaar lunchen.

Hospice Gasthuis Groningen
Donatie: € 961,60

Voor wie het door omstandigheden niet mogelijk is om thuis te sterven, biedt het Gasthuis in Groningen een warm en huiselijk alternatief met 24-uurs zorg.
De donatie wordt gebruikt voor airconditioning in de kamers.

Dierenasiel Zuidwolde
Donatie: € 715,30

Elk dier verdient het om liefdevol te worden opgevangen. Medewerkers en vrijwilligers van Dierenasiel Zuidwolde zetten zich dag en nacht in voor de honden, katten en kittens in de opvang.
De donatie wordt gebruikt voor dierenvoeding.

KWF Kankerbestrijding
Donatie: € 897,70

Minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. Dat is het doel van KWF Kankerbestrijding.

Fietsen Alle Jaren
Donatie: € 1.584,10

Fietsen Alle Jaren is een goede doelen initiatief van de Fietsersbond. Vrijwilligers nemen per keer twee kwetsbare of niet meer mobiele mensen mee voor een fietstocht in een riksja. 
De donatie wordt besteed aan de aanschaf van een riksja voor het Fietsen Alle Jaren project in Noord-Nederland.

 

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding

Periode 9, 2020 (10 augustus - 7 september 2020)

Stichting Steun je Medemens
Donatie: € 741,35

Stichting SteunJeMedemens (Loppersum, Appingedam, Het Hogeland, Bedum en Ten Boer) heeft als doel het (in natura) ondersteunen van kinderen van ouders die het financieel zwaar hebben maar net te veel verdienen om ondersteuning van een Voedselbank te ontvangen. 
De donatie wordt besteed aan verjaardagen, pakjesavond en een kerstpakket.

Stichting Kledingbank Maxima Westerkwartier
Donatie: € 693,35

Stichting Kledingbank Maxima Westerkwartier geeft gratis kleding aan mensen met een uitkering of laag inkomen. De donatie wordt besteed aan nieuwe kleding voor kinderen, nieuw ondergoed en de inrichting van de winkel.

Stichting Kledingbank Maxima Stad Groningen
Donatie: € 1.618,15

Stichting Kledingbank Maxima Stad Groningen geeft gratis kleding aan mensen met een uitkering of laag inkomen. De donatie wordt besteed aan nieuwe kleding voor kinderen, nieuw ondergoed en de inrichting van de winkel.

Stichting MaxiDier
Donatie: € 655,35

Dierenartspraktijk Stichting MaxiDier in Groningen heeft als doelstelling het verlenen van betaalbare diergeneeskundige hulp aan huisdieren van eigenaren die aantoonbaar leven op of rond het minimum inkomen. De donatie wordt besteed aan apparatuur.

Stichting Heppie
Donatie: € 827,05

Heppie vakanties & weekenden zijn er voor kinderen in Nederland die er om verschillende redenen niet zomaar tussenuit kunnen omdat er geen geld voor is, of omdat ze een stoornis of achterstand hebben waardoor extra begeleiding bij het spelen nodig is.
Heppie is een initiatief van Stichting Het Vergeten Kind.

Stichting Metakids
Donatie: € 1.192,55

Metabole ziekten is één van de grootste doodsoorzaken onder kinderen in Nederland. Veel kinderen halen hun eerste verjaardag niet eens.
Stichting Metakids gelooft in een wereld waarin alle metabole ziekten behandelbaar zijn en geen kind meer hieraan hoeft te overlijden. Daarom zamelen ze geld in voor onderzoek.

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding

Periode 8, 2020 (13 juli - 10 augustus 2020)

Stichting Present Groningen
Donatie: € 3.045,65

Stichting Present verbindt mensen in Groningen die iets voor een ander willen doen met mensen die deze hulp goed kunnen gebruiken.
De donatie wordt besteed aan de “Present Poffertjes Bakfiets”. Met deze bakfiets kunnen vrijwilligers langs instellingen waar verse poffertjes welkom zijn zoals woonvormen, zorgcentra en (daklozen) opvang.

Stichting Ambulance Wens Nederland
Donatie: € 2.249,50

Stichting Ambulance Wens Nederland is een groep van 270 medisch geschoolde vrijwilligers die dagelijks (gratis) laatste wensen vervult van terminale patiënten. Dit met behulp van speciaal daarvoor ontwikkelde ambulances.
De donatie wordt gebruikt om de oudste ambulance te vervangen.

Afbeelding
Afbeelding

Periode 7, 2020 (15 juni - 13 juli 2020)

Nederlandse Hartstichting
Donatie: € 1.135,00

Veel coronapatiënten met ernstige klachten hebben een hartprobleem of hoge bloeddruk. Er is dringend meer informatie nodig.
Het coronavirus kan hartpatiënten ernstig treffen. Ook bij gezonde mensen kan het hartschade veroorzaken. Daarom is onderzoek nu hard nodig.
100% van de donatie wordt besteed aan dit corona-onderzoek van de Hartstichting in samenwerking met artsen, wetenschappers en veel ziekenhuizen in binnen- en buitenland.

Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis
Donatie: € 4.723,30

De donatie wordt besteed aan “Project buitenplek”. Voor patiënten op de Intensive Care of patiënten die binnenkort in het Martini Ziekenhuis komen te overlijden, zou het fijn zijn om (nog) een keer naar buiten te gaan.
De wens van het Martini Ziekenhuis is om voor deze patiënten een plek in de binnentuin te realiseren waar ze privacy ervaren. Om de wind te voelen, een vogel te horen fluiten of nog een keer de hond te kunnen aaien.

Afbeelding
Afbeelding

Periode 6, 2020 (18 mei - 15 juni 2020)

Stichting Moeders ondersteunen Moeders
Donatie: € 312,00

Stichting Moeders ondersteunen Moeders is een contactgroep uit Friesland voor moeders van kinderen met een beperking. De donatie wordt gebruikt voor een informatieavond om de kennis en het netwerk van deze ouders te vergroten.

Stichting van het Kind
Donatie: € 2.297,60

Stichting van het Kind helpt kinderen in jeugdzorginstellingen met praktische projecten.
Door beperkte middelen bij de jeugdzorginstellingen ontstaat er door de coronacrisis een leerachterstand bij deze kwetsbare groep kinderen.
De donatie wordt besteed aan een bijlesproject in Groningen.

Dierenambulance de Wouden
Donatie: € 904,05

Dierenambulance de Wouden heeft als werkgebied Smallingerland, Opsterland en Ooststellingwerf.
24 uur per dag, 7 dagen in de week zetten zij zich in voor gewonde (huis)dieren.

Dierenambulance Groningen
Donatie: € 1.829,30

Dierenambulance Groningen heeft als doel het helpen van zieke en gewonde dieren. Zij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Dierenambulance Westerkwartier
Donatie: € 635,35

Stichting De Dierenambulance Westerkwartier heeft als doel het bevorderen van het welzijn van dieren in het algemeen en die van gevonden, vermiste, gewonde en zieke dieren in het bijzonder.

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding

Periode 5, 2020 (20 april - 18 mei 2020)

Project “Bloedserieus” voor Voedselbank Westerkwartier
Donatie: € 662,10

Het burgerinitiatief “Bloedserieus” is ontstaan om menstruatiearmoede tegen te gaan. In samenwerking met de Voedselbank worden maandverband en tampons ingezameld om vrouwen te helpen die deze artikelen niet of nauwelijks kunnen betalen.

Campagneteam Huntington
Donatie: € 809,85

De ziekte van Huntington is een dodelijke erfelijke ziekte met symptomen van Alzheimer, Parkinson en ALS.
Campagneteam Huntington zamelt geld in voor de veelbelovende ontwikkelingen in de wetenschap ter bestrijding van deze mensonterende ziekte.

Giro di KiKa
Donatie: € 430,10

In november 2018 werd bij Marnix, de zoon van Emile Pas, een hersentumor geconstateerd.
Vanuit deze persoonlijke situatie besloten Emile en collega’s van de Ambulancezorg Groningen Ben Oostrom en Bedumer Sieb Dijkstra deel te nemen aan de Giro di KiKa, met als doel zo veel mogelijk geld in te zamelen voor KiKa!

UNICEF
Donatie: € 741,80

De donatie wordt gebruikt voor het project ‘Maman Li Maman Lumiéres’ van UNICEF. Meer dan de helft van alle kinderen in Burundi lijdt aan ondervoeding.
Met het project leren (groot)moeders uit de gemeenschap gezinnen gezond te eten, organiseren kookworkshops en monitoren ondervoeding. Het project is geïnitieerd door het Studententeam Groningen van UNICEF.

KNGF Geleidehonden
Donatie: € 395,65

KNGF Geleidehonden geeft mensen met een beperking meer zelfstandigheid met professioneel opgeleide honden.
Een geleidehond vergroot de bewegingsvrijheid en zelfstandigheid.

Stichting Opkikker
Donatie: € 1.166,55

Stichting Opkikker zet gezinnen met een langdurig ziek kind in het zonnetje tijdens Opkikkerdagen. Dit doen zij door heel veel activiteiten voor de gezinnen te organiseren, zodat de zorgen even volledig naar de achtergrond verdwijnen.

Het Nederlandse Rode Kruis
Donatie: € 1.582,55

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding

Periode 4, 2020 (23 maart - 20 april 2020)

De Voedselbank Stad Groningen
Donatie: € 4.707,70
Voedselbank Stad Groningen is, met name door het hamsteren als gevolg van de coronacrisis, in zwaar weer gekomen.
Omdat restaurant 't Feithhuis in Groningen vanwege de beperkende maatregelen per direct zijn deuren heeft moeten sluiten, zijn de medewerkers en de keuken van het restaurant beschikbaar om maaltijden te bereiden voor de Voedselbank Stad Groningen.
De donatie is bedoeld voor het inkopen van de ingrediënten.

Voedselbank Westerkwartier
Donatie: € 747,00
Voedselbank Achtkarspelen
Donatie: € 1.018,20
Voedselbank Smallingerland
Donatie: € 307,95

Voedselbanken zijn, met name door het hamsteren als gevolg van de coronacrisis, in zwaar weer gekomen. Daarom worden de Voedselbanken, gelegen in het verzorgingsgebied van de winkels van de Maripaan Groep, geholpen.
De donatie wordt gebruikt om de tekorten die zijn ontstaan weer aan te vullen.


 

Afbeelding
Afbeelding

Periode 3, 2020 (24 februari - 23 maart 2020)

KiKa Stichting Kinderen Kankervrij
Donatie: € 4.655,40

KiKa werft fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn tijdens behandelingen, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd. Daarnaast richt KiKa zich op het geven van voorlichting over kinderkanker.

Afbeelding

Periode 2 (27 januari - 24 februari 2020)

Alpe’d’HuZes – Team Reinder (Familie Huddleston Slater)
Donatie: € 657,45

Op 3 juni 2020 doet de familie Huddleston Slater (Team Reinder) uit Haren mee aan de Alpe d’HuZes.
Zij doen dit ter nagedachtenis aan hun zoon en broertje Reinder en om zoveel mogelijk geld op te halen voor
KWF Kankerbestrijding!

Hersenstichting
Donatie: € 844,80

1 op de 4 Nederlanders heeft een hersenaandoening.
De Hersenstichting zet alles op alles voor gezonde hersenen.
Dit doen zij door bewustmaking, fondsenwerving, onderzoek en ontwikkeling en krachtenbundeling.

Samenloop voor Hoop Het Hogeland
Donatie: € 323,00

SamenLoop voor Hoop is een evenement voor iedereen die iets tegen kanker wil doen. Gedurende een 24-uurs wandelestafette wordt samen met lotgenoten stil gestaan bij kanker.
Op 19 en 20 juni wordt de SamenLoop voor Hoop Hogeland georganiseerd met als doel geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding.

Alpe d’HuZes – Team “Er gaat niets boven Groningen”
Donatie: € 158,20
In juni 2020 doet Team “Er gaat niets boven Groningen” mee aan de
Alpe d’HuZes.
Zij doen dit om zoveel mogelijk geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding!

Alpe d’HuZes – Team Nij Smellinghe
Donatie: € 554,25

In juni 2020 doet Team “Nij Smellinghe” mee aan de Alpe d’HuZes.
Zij doen dit om zoveel mogelijk geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding!

Stichting Roparun
Donatie: € 1.019,10

“Team 61 Martini Ziekenhuis” loopt de non-stop estafetteloop Bremen – Rotterdam met als doel geld op te halen voor Stichting Roparun.
Stichting Roparun zet zich in voor palliatieve zorg voor mensen met kanker. Zij financieren projecten als de inrichting van (speel) ruimten in ziekenhuizen of inrichting van hospices, organiseren van workshops of een vakantie voor patiënten in hun laatste levensfase met familie.

World Servants
Donatie: € 237,75

Stichting World Servants helpt met concrete bouwprojecten in ontwikkelingslanden. Daarnaast willen ze dat jongeren uit Nederland enthousiast worden om te dienen, door vrijwilligerswerk in het buitenland te gaan doen.
Silke Zandstra en Peter Santema gaan in juli 2020 naar Malawi om te bouwen aan een schoolproject.
De donatie zal voor het grootste gedeelte aan bouwkosten worden besteed.

Stichting Het Vergeten Kind
Donatie: € 516,00

Duizenden kinderen in Nederland kunnen niet meer thuis wonen. Ze zijn verwaarloosd of mishandeld. Ze zijn gevlucht voor geweld of uit huis geplaatst, omdat ze niet meer veilig waren. Ook zijn er veel kinderen die wél thuis wonen, maar die dagelijks geconfronteerd worden met ernstige problemen.
Stichting Het Vergeten Kind zet zich in voor deze kinderen die voor velen onzichtbaar zijn.

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding

Periode 1 (30 december 2019 - 27 januari 2020)

Vrienden van het Martini Ziekenhuis
Donatie: € 2.137,90

Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis in Groningen helpt patiënten om even minder zorgen te ervaren.
De donatie wordt gebruikt voor de aanschaf van een Tovertafel. Een Tovertafel zorgt voor sociale interactie en vermindering in gevoelens van woede, angst en verdriet.

Bedumer Winterloop
Donatie: € 986,40
Op 31 januari en 1 februari 2020 wordt de 10e editie van de Bedumer Winterloop gehouden.
De opbrengst gaat naar speciaal geselecteerde projecten van het UMCG Kanker Researchfonds en KWF Kankerbestrijding.

Hollandse 100 voor Stichting Lymph&Co
Donatie: € 810,30
Op zondag 15 maart 2020 wordt (o.a. door Jumbo collega Lukie Poppe) in Thialf Heerenveen gefietst en geschaatst met als doel geld op te halen voor Lymph&Co.
100 % van alle donaties aan Stichting Lymph&Co wordt gebruikt voor onderzoek naar lymfklierkanker.

Stichting Haarwensen
Donatie: € 558,15
Stichting Haarwensen schenkt al meer dan 10 jaar haarwerken aan kinderen tot en met 18 jaar die hun eigen haar hebben verloren.
Een mooi haarwerk kan ervoor zorgen dat een kind het zelfvertrouwen terugkrijgt en zich niet anders voelt dan zijn of haar leeftijdsgenootjes.

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding

Extra donaties 2020

Filmmiddag + lunch kinderen The Quiet Groningen
Donatie: € 750,00

The Quiet zet zich in voor mensen in armoedesituaties in Nederland.

Jong (G)oud
Donatie: € 60,45

Entertainment evenement door studenten van de Hanzehogeschool voor bewoners van verschillende verzorgingstehuizen in Groningen.

Verre Naasten
Donatie: € 50,00

Een collega van Jumbo Drachten Noorderpoort spant zich met zijn klas in om geld op te halen voor Aids-zorg en -preventie in Zuid-Afrika.

Het Pand
Donatie: €

Het Pand zoekt op een actieve manier contact met de bewoners van de Korrewegwijk in Groningen. Door het coronavirus kunnen de kinderen die normaal gesproken na schooltijd naar Het Pand komen voor activiteiten niet komen. De donatie is besteed aan "Kinder-dromentasjes" die aan de kinderen aan huis is aangeboden.

De Zeecontainer/Spelen050
Donatie: € 500,00

In verband met het coronavirus vraagt Kledingbank De Zeecontainer om spellen, puzzels en knutselspullen in te brengen. De spullen worden thuis bezorgd bij mensen met een minimaal inkomen in de gemeente Groningen.  De actie krijgt ondersteuning van Omarm Groningen, jongerennetwerk Stadshelden Groningen, studenten van het Alfacollege en  Hanzehogeschool, de Stadjerspas en brugfunctionarissen.
Vanuit de Stichting Maripaan Teaming zijn knutselspullen gedoneerd.